O HERALDICKÉ Společnosti v praze

Znak Heraldické společnosti v Praze

Heraldická společnost v Praze
Association for Heraldry in Prague
Heraldische Gesellschaft in Prag

V Heraldické společnosti v Praze se již přes 40 let scházejí zájemci o heraldiku (Výbor České numismatické společnosti projevil porozumění pro nutnost vývoje české heraldiky a svým rozhodnutím ze dne 10. června 1974 dal souhlas k ustavení pobočky s názvem Heraldický klub České numismatické společnosti). Společnost pro své členy každoročně vydává Heraldickou ročenku o rozsahu cca 250 stran, kde členové publikují své práce nejen z oboru heraldiky. Členem Společnosti se může stát každý zájemce o tento obor pomocných věd historických. Členství je vázané pouze každoročním odběrem Heraldické ročenky.
Členský příspěvek činí 
200,-Kč ročně.

Heraldická společnost v Praze, registrovaný spolek, registrovaná u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík, v oddílu I., vložka číslo 469.

Staňte se proto naším členem.

Vedení Heraldické společnosti v Praze :

Výbor HSP :
Předseda HSP :   PhDr. Stanislav Hošťálek
     
Místopředseda :  

Ing. & Ing. Jan Loch

Jednatel :   Vladivoj Tomek
Editor Heraldické ročenky :   Ing. & Ing. Jan Loch
     

Revizní komise HSP :

Předseda :   PhDr. Jakub Hrdlička
Člen :   Jan Koloc