O HERALDICKÉ Společnosti v praze

Znak Heraldické společnosti v Praze

Heraldická společnost v Praze
Association for Heraldry in Prague
Heraldische Gesellschaft in Prag

V Heraldické společnosti v Praze se již přes 40 let scházejí zájemci o heraldiku (Výbor České numismatické společnosti projevil porozumění pro nutnost vývoje české heraldiky a svým rozhodnutím ze dne 10. června 1974 dal souhlas k ustavení pobočky s názvem Heraldický klub České numismatické společnosti). Společnost pro své členy každoročně vydává Heraldickou ročenku o rozsahu cca 250 stran, kde členové publikují své práce nejen z oboru heraldiky. Členem Společnosti se může stát každý zájemce o tento obor pomocných věd historických. Členství je vázané pouze každoročním odběrem Heraldické ročenky.
Členský příspěvek činí 
200,-Kč ročně.

Nestátní Nezisková Organizace registrovaná MV ČR pod spis. značkou VSP/1-917/90-R dne 28.5.1990.

Staňte se proto naším členem.

Vedení HSP na základě schválení Valnou hromadou :

Výbor HSP :
Předseda HSP :   PhDr. Stanislav Hošťálek
     
Místopředseda a redaktor
Heraldické ročenky :
 

Ing. Jan Loch

Jednatel :   Vladivoj Tomek
Pokladník :  

funkce dočasně  neobsazena
 (výkonem pověřena účetní firma)

Redaktor :   Roman Klimeš
     

Revizní komise HSP :

Předseda :   PhDr. Jakub Hrdlička
Člen :   Jan Koloc