Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2022 :
Vyšla počátkem roku 2022.
Ročen
ka má 112 stran, pevnou vazbu a 48 stran vlo
žené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2022

      OBSAH

cena

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Nahlédnutí do heraldické galerie III
strana 7–11, barevná obrazová příloha strana I–VII, přední strana obálky
    Vladivoj Tomek   Heraldická výzdoba Alba Amicorum Karla Bítovského z Bítova
strana 12-25, barevná obrazová příloha strana VIII–XIX, zadní strana obálky
    Petr Kropáček     Heraldické památky kostela Všech svatých ve Vyšehorkách
strana 26–43, barevná obrazová příloha, strana XX–XXV
    Stanislav Hošťálek   Případ Matyáše Korvína
strana 44–48, barevná obrazová příloha, strana XXVI
    Josef Skřivánek   Náhrobníky v kostele sv. Jakuba Většího (Staršího) v Jakubu u Kutné Hory
strana 49–56, barevná obrazová příloha, strana XXVII–XXXV
    Zdeněk Chramosta   Peckovské panství
strana 57–72, barevná obrazová příloha, strana XXXVI–XXXVII
    Aleš Křížan   Jihoafrická republika – minulost a současnost veřejné heraldiky
strana 73–94, barevná obrazová příloha, strana XXXVIII–XLVI
    Vladimír Míka   Znak olomoucké metropolitní kapituly
strana 95–96, barevná obrazová příloha, strana XLVII–XLVIII
         
        Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury
(Vladivoj Tomek), strana 97
         
        Program valné hromady Heraldické společnosti v Praze (Jan Loch), strana 98
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze za období
od předchozí valné hromady (Jan Loch), strana 98
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze podzim 2021, strana 99
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (Jan Loch), strana 100
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, strana 102-111