Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2020 :
Vyšla v lednu 2020.
Ročen
ka má 128 str., pevnou vazbu a 48 stran vlo
žené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2020

      OBSAH

cena

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Nahlédnutí do heraldické galerie
strana 7–12, barevná obrazová příloha I–XXVIII, přední strana obálky
    Vladivoj Tomek   O erbech Pešinů z Čechorodu
strana 13–29, barevná obrazová příloha XXIX–XXX
    Stanislav Hošťálek   Hošťálkové z Hognestu (Hojnestu)
strana 30–38, barevná obrazová příloha
XXXI
    Pavel Zach   Hrobka Buquoyů
strana 39–40, barevná obrazová příloha XXXII + zadní strana obálky
    Petr Kropáček   Heraldické památky kaple Nanebevzetí Panny Marie na hradě Bítově
strana 75–97, barevná obrazová příloha XXXIV–XLI
    Josef Skřivánek   Šlechtic Felix Heintschel von Heinegg
strana 98-108, barevná obrazová příloha XLII–XLVI
    Jan Loch   Malířství a heraldika
strana 109–112, barevná obrazová příloha XLVII–XLVIII
         
        RESÜMEE (Jan Loch)
strana 113
         
        Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury (V. Tomek), strana 114
         
        ZPRÁVY HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE
        Poznámka k článku Josefa Skřivánka Pamětní a náhrobní desky litoměřických biskupů v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích z Heraldické ročenky 2019 (Josef Skřivánek), strana 114
        Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze (V. Tomek), strana 115
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze za období
od 26. června 2018 do 25. června 2019 (V. Tomek), strana 115
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), strana 116
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze v roce 2018 (V. Tomek), strana 117
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, strana 118-127