Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2017 :
Vyšla v lednu 2017.
Ročenka má 260 str., pevnou vazbu a 52 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2017

      OBSAH

cena

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Malá výročí, s. 7

    Vladivoj Tomek  

K heraldické výzdobě českých sněmovních artikulů, s. 15

    Marek Starý   „... řečníka z Krupky dcera byla a již paní jest“
Kateřina z Hungrkoštu v rodokmenu Vartenberků a Berků z Dubé,
s. 64
    Josef Skřivánek   Proměny znaku strahovských premonstrátů v běhu staletí, s. 88
    Milan Hlinomaz   Nástin problematiky heraldizace pečetí
vyšebrodských opatů do roku 1800,
s. 99
    Anton František
Malinovský
  Heraldika v rakovnickém děkanském chrámu sv. Bartoloměje, s. 111
    Anton František
Malinovský
  Čtyři erby ze Salbuchů, s. 133
    Petr Kropáček   Heraldické památky v Přepychách, s. 136
    Petr Kropáček   Erby majitelů Letovic, s. 151
    Petr Kropáček   Erby majitelů Stupavy, s. 172
    Stanislav Hošťálek   Jak mne dohonila historie, s. 195
    Roman Klimeš   Československý stát (28. 10. 1918 – 28. 2. 1920) a jeho symboly, s. 196
    Roman Klimeš   Doplňky autora k jeho studiím otištěným v Heraldických ročenkách:
A) Symboly Slovenska 1939–1945 (HR 2010),
s. 219
B) Výsostné znaky na letadlech ozbrojených
a pořádkových sil Československa a České republiky,
včetně vlajek československého bojového letectva (HR 2011),
s. 221
C) Podkarpatská Rus – vlajky, znaky, pečetě (HR 2014),
s. 223
         
       

RESÜMEE (Deutsch), s. 232

         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY
       

Ivan Dyba: Erby z cest po vlasti české, s. 234

        Jan Loch: Heraldická památka, s. 235
        Vladivoj Tomek: Dodatek k článku Heraldické památky města Počátky, s. 236
        Milan Hlinomaz: Martina Bolom-Kotari, Pečeti hradiských premonstrátů
v pozdním středověku a raném novověku (2015) – anotace
, s. 238
        A. F. Malinovský OMH: Ing. Karel Vavřínek OMH (1929–2016), s. 239
        Roman Klimeš: Peter Orenski – vexilolog, vlastenec, kamarád, s. 241
        Roman Klimeš:
Zemřel dr. Whitney Smith, významný americký a světový vexilolog,
s. 243
        Vladivoj Tomek:
Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury
, s. 246
         
        ZPRÁVY HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE
        Zápis z valné hromady HSP (V. Tomek), s. 246
        Zpráva o činnosti výboru HSP od 23. 6. 2015 do 28. 6. 2016 (V. Tomek), s. 247
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), s. 248
        Termíny přednášek HSP ve 2. pololetí 2016, s. 249