Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2016 :
Vyšla v červnu 2016.
Ročenka má 128 str., pevnou vazbu a 24 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2016

      OBSAH

cena

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Matematika a heraldika, s. 7

    Stanislav Hoštálek  

Tři dcery Jana Zikmunda Hošťálka z Javořic Osudy rodin Hoštálka z Javořic, Mařana Bohdaneckého z Hodkova, Janovského z Janovic, Čerňáka ze Zvašova, Ivanského z Ivanic a Mladoty ze Solopisk v 17. a 18. století , s. 16

    Vladivoj Tomek   Heraldické památky města Počátky, s. 29
    Marek Starý   Erbovní listina Ludvíka Jagellonského pro Poněšické z Poněšic a další osudy tohoto erbovního rodu, s. 43
    Josef Skřivánek   Znaková galerie ve vstupní dvoraně Hlavního nádraží v Praze, s. 59
    Jaroslav Tovačovský   Gruzínské rodiny s titulem „eristavi“, s. 66
    Roman Klimeš   Plebiscitní území a jejich symboly, s. 84
    Libor Chaloupka   Stagnace heraldiky v ČR?, s. 93
         
         
       

RESÜMEE (Deutsch), s. 110

         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY
       

Heraldické památky, s. 112

        Ivan Dyba: Znaky ze Sedlčanska, s. 112
        Vladivoj Tomek: Dodatek k článku Heraldika držitelů hradu Kámen, s. 113
        Vladivoj Tomek: Dodatek k článku Heraldické památky Pacova, s. 115
         
        ZPRÁVY
        Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,
s. 116
        A. F. Malinovský: Vzpomínka na pana Jiřího Loudu (1920–2015), s. 116
        Vladivoj Tomek: Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze, s. 117
        Vladivoj Tomek: Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 25. června 2014 do 23. června 2015
, s. 118
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze v 1. pololetí 2016, s. 119
        Jan Loch: Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky, s. 119
       

Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s. 120