Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2015 :
Vyšla v červnu 2015.
Ročenka má 212 str., pevnou vazbu a 48 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

 

HR - 2015

      OBSAH

cena

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Stanislav Hoštálek

 

Neoficiální vlastní polepšení erbu Jana Zikmunda Hošťálka z Javořic, s. 7

    Jan Loch  

Obránci Vídně z doby tureckého obležení v roce 1683
(Heraldické a sepulkrální památky)
, s. 12

    Vladivoj Tomek
Jan Oulík
  Funerální a heraldické památky z kostela sv. Václava
Na Zderaze na Novém Městě pražském
, s. 23
    Anton F. Malinovský   Vývoj erbu českého knížecího rodu Paarů, s. 81
Příloha: Erbovní privilegia – výpisy textů s popisem erbu (Stanislav Kasík)
    Josef Skřivánek   Podoby znaku řádu servitů v bývalých klášterech řádu
v Čechách a na Moravě
, s. 101
    Jaroslav Tovačovský   Gruzie – údělná knížectví a jejich vládnoucí rody, s. 113
    Roman Klimeš   Český olympijský výbor a jeho symboly v roce 1912, s. 149
    Milan Hlinomaz   Znaky opatů Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, s. 166
    Štěpán Valecký   Erb Václava II., s. 173
         
         
       

RESUMÉ / RESÜMEE (Deutsch), s. 188

         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 190

       

Stanislav Hošťálek: Heraldická výstava Petra Tybitancla na zámku Kozel,
červenec – srpen 2014
, s. 191

       

Jan Loch – Stanislav Hošťálek: Vzpomínka na heraldika
(Ing. Mojmíra Chromého)
, s. 192

       

Milan Hlinomaz: Vzpomínka na Pavla R. Pokorného, s. 193

       

Jan Loch: Poděkování, s. 194

        Vladivoj Tomek: Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 25. června 2013 do 24. června 2014
, s. 195
       

Vladivoj Tomek: Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze, s. 196

        Program přednášek Heraldické společnosti v Praze za druhé pololetí 2014,
s. 196
        Program přednášek Heraldické společnosti v Praze za první pololetí 2015,
s. 197
        Pozvánka na valnou hromadu HSP – 23. června 2015, s. 197
        Jan Loch: Informace pro členy Heraldické společnosti v Praze, s. 197
        Stanovy Heraldické společnosti v Praze, s. 199
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s. 204