Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2014 :
Vyšla v květnu 2014.
Ročenka má 224 str., pevnou vazbu a 24 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

 

HR - 2014

      OBSAH

cena

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Vladivoj TOMEK

 

Heraldické památky Pacova,s. 7

    Jan LOCH  

Pražské náhrobníky hejtmanů panství Brandýs nad Labem, s. 24

    Stanislav HOŠŤÁLEK   Čeněk z Vartenberka, s. 31
    Roman KLIMEŠ   Podkarpatská Rus – vlajky, znaky, pečetě, s. 39
    Jaroslav TOVAČOVSKÝ   Dynastie Bagrationů, rod gruzínských panovníků, s. 146
         
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Pavel R. POKORNÝ   Heraldická mozaika (Architekt Josef Zítek,
Opomenuté supralibros, Staroměstský rod Prunarů,
Erbovní galerie v kostele sv. Havla),
s. 202
    Pavel R. POKORNÝ  

Z církevní heraldiky
(Znak nového papeže, Životní jubileum pražského arcibiskupa,
Kostel Nejsvětější Trojice)
, s. 208

         
         
       

RESUMÉ / RESÜMEE (Deutsch), s. 211

       

RESUMÉ / RÉSUMÉ (English), s. 212

         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj TOMEK: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 214

       

Vladivoj TOMEK: Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 27. června 2012 do 23. června 2013
, s. 215

        Vladivoj TOMEK: Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze, s. 216
        Přehled přednášek za rok 2013 a I. pololetí roku 2014, s. 217
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s. 218