Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2013 :
Vyšla v květnu 2013.
Ročenka má 144 str., pevnou vazbu a 28 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře, vložený CD-ROM a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

 

HR - 2013

      OBSAH

cena

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan LOCH

 

Sepulkrální památky v chrámu Panny Marie Sněžné
v Praze 1 – Nové Město
,s. 7
    Stanislav HOŠŤÁLEK   Jiří z Poděbrad, s. 14
    Roman KLIMEŠ   Výsostné znaky na letadlech ozbrojených a pořádkových sil
Československa a České republiky, včetně vlajek
československého bojového letectva
, s. 28
    Roman KLIMEŠ   Vatikán – znak, vlajka a pečeť, s. 69
    Vladivoj TOMEK   Heraldická památka v obci Libkova Voda, s. 74
    Jaroslav TOVAČOVSKÝ   AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI,
MISERERE NOBIS

Původní symbolika řádu Zlatého rouna, s. 82
         
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Vladivoj TOMEK   Heraldické památky v Onšově, s. 95
    Vladivoj TOMEK   Heraldika obce Lidmaň, s. 99
    Stanislav Hošťálek   Viktor Marek von Litenský, s. 100
    Pavel R. POKORNÝ   Čachtická paní, s. 101
    Pavel R. POKORNÝ   Dávná erbovní galerie, s. 102
    Pavel R. POKORNÝ   Exlibris Zbyňka Berky z Dubé a Lipé, s. 103
    Pavel R. POKORNÝ   Generál Laudon, s. 105
    Pavel R. POKORNÝ   Bl. ThDr. Vasil Hopko, s. 107
    Pavel R. POKORNÝ   Jindřich František Boblig z Edelstadtu, s. 109
    Pavel R. POKORNÝ   Dosud nepovšimnutá erbovní galerie, s. 110
    Pavel R. POKORNÝ   Sto let prvního břevnovského arciopata, s. 120
    Pavel R. POKORNÝ   Pozoruhodný typář, s. 122
    Pavel R. POKORNÝ   Erb hrabat z Wrtby, s. 123
    Pavel R. POKORNÝ   Zlaté rouno a Čechy, s. 124
    Pavel R. POKORNÝ   Erb pánů z Dražic, s. 127
    Pavel R. POKORNÝ   Opomenutý Schwarzenberský palatinát, s. 129
    Pavel R. POKORNÝ   Theodor ze Schönfeldu, opat zbraslavský, s. 130
    Pavel R. POKORNÝ   Zikmund Albík z Uničova, s. 130
         
         
        RESUMÉ / RESÜMEE
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 135

        Roman KLIMEŠ: 1. evropská heraldicko-vexilologická konference
v polském Těšíně
, s. 135
        Jan LOCH: Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 28. června 2011 do 26. června 2012
, s. 316
        Vladivoj TOMEK: Zápis z valné hromady Heraldické společnosti
v Praze
, s. 137
        Zpráva pro členskou základnu, s. 138
        Přehled přednášek – podzim 2012, s. 138
         
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s.139
         
         
        Vložený CD-ROM: Bohemikální erbovníky a heraldické památníky II.