Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2012 :
Vyšla v srpnu 2012.
Ročenka má 112 str., pevnou vazbu a 32 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře, vložený CD-ROM a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2012

      OBSAH

cena

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan LOCH

 

Náhrobník Filipa Rottzimmera z Mühlbachu a Otradovic v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi, s. 7
    Vladivoj TOMEK   Heraldika majitelů hradu Kámen, s. 13
    Stanislav HOŠŤÁLEK   Petr Vok a Řád zlaté lebky, s. 27
    Roman KLIMEŠ   Symboly iredentismu na území Československa v letech 1918–1919, s. 39
    Jaroslav TOVAČOVSKÝ   Natálie Ivanovna Zagrjažská (1785–1848), tchýně významného ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina, s. 63
         
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Pavel R. POKORNÝ   Gelnhausenův kodex, s. 94
    Pavel R. POKORNÝ   Erb hrabat Huynů, s. 98
    Pavel R. POKORNÝ   Ferdinand hrabě Zeppelin, s. 100
         
         
        Resumé / Resümee, s. 101
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 104

        Přednášky Heraldické společnosti v Praze v roce 2012, s. 105
         
        Nabídky publikací, s.106
         
         
        Vložený CD-ROM Litterae Armorum - Erbovní listiny Národního archivu v Praze