Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2010 :
Vyšla na přelomu prosince 2010 a ledna 2011.
Ročenka má 144 str., pevnou vazbu a 28 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2010

      OBSAH

cena

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan Loch

 

Heraldické památky v chrámu Panny Marie v Hořicích v Pokrkonoší, s. 7

    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Kamenice nad Lipou, s. 18
    Jan Šrejber   Heraldika biskupa Jana IV. z Dražic v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici, s. 28
    Roman Klimeš   Symboly Slovenska 1939–1945, s. 46
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z pražské heraldiky
(Kampa - Okna svatovítské katedrály - Ztracená erbovní galerie)
, s. 69
    Pavel R. Pokorný   Heraldická mozaika
(Vývod Petra Cíle ze Svojšic - 400 let od vymření pánů z Rožmberka - K erbu pánů z Kunštátu - Poslední vévodství v Čechách - Kaple na Zvíkově - Ještě k erbu pánů z Ústí - MUDr. Jan Kop z Raumenthalu – Znaky v rotundě v Holubicích - Guillen de San Clemente - Nastassja Kinski)
, s. 74
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z církevní heraldiky
(36. arcibiskup pražský - Cisterciácký klášter na Zbraslavi - Dr. Christoph kardinál Schönborn - Klášter Doksany - Dr. Lukáš Evžen Martinec - Věčně usměvavý biskup zemřel - Vilém z Kolína - Zemřel kardinál Špidlík - Vzor tvorby slovenských církevních znaků)
, s. 85
    Jan Županič   Podnikatel, mecenáš i radikál. Schönererové v rakouských dějinách, s. 97
    Stanislav Hošťálek   Obodritská knížata a meklenburská knížata a vévodové, s. 103
    Jaroslav Tovačovský   Vévodové Meklenbursko-Střeličtí (Meklenburg-Strelitz) a jejich dodnes žijící linie vévodů Meklenburských, hrabat von Carlow, s. 111
         
         
        Resumé / Resümee, s. 122
         
        MATERIÁLIE A DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Vladivoj Tomek   Heraldická drobnost z Kamenice nad Lipou, s. 124
    Jiří J.K. Nebeský   Poznámka k vývodu na epitafu rytíře Vachtla z Pantenova, s. 12
    Roman Klimeš   Vzpomínky na Aleše Zelenku, s. 127
    Pavel R. Pokorný   Životní jubileum českého heraldika, s. 129
    Roman Klimeš  

Jak správně uvádět prameny a literaturu, s. 129

         
        RECENZE:
        Karel Müller: Sulev Mäeväli – Ene Tromp: Tallina Toomkiriki Epitaafid (Epitafy katedrály v Tallinu), Tallin 2008, 221 str., s. 131
        Jüri Kuuskemaaa: Wappenepitaphe in Talliner Dom, Tallin 2002, 2. doplněné vydání 2005, nestr.
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 134

        Zpráva o činnosti výboru HSP za období od 23.června 2009 do 15. června 2010, s. 135
       

Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze ze dne 15. června 2010, s. 136

        Přednášky Heraldické společnosti v Praze v roce 2010, s. 137
         
        Nabídky publikací, s.138