Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2009 :
Vyšla na přelomu prosince 2009 a ledna 2010.
Ročenka má 136 str., pevnou vazbu a 20 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2009

      OBSAH

cena

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan Loch

 

Pražská zastavení vladyků z Kosmáčova, s. 7

    Pavel R. Pokorný   Richenthalova kronika, s. 19
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z pražské heraldiky (Sporná aliance – Meduna von
Riedburg – Baron Procházka)
, s. 22
    Pavel R. Pokorný   K heraldické výzdobě Klaudyánovy mapy, s. 25
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Červené Řečice, s. 31
    Roman Klimeš   Zemské symboly na území Československa po roce 1918, s. 40
    Jaroslav Tovačovský   Problematika erbů nemanželských dětí a dětí narozených
v morganatickém (nerovnorodém) manželství v ruské heraldice
, s. 85
    Jan Županič   Parishové ze Senftenbergu, s. 115
         
        MATERIÁLIE A DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Pavel R. Pokorný   Doplněk k Heraldické ročence 2007, s. 123
    Pavel R. Pokorný   Paul von Hindenburg, s. 124
    Vladivoj Tomek   Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 124
         
         
        Resumé / Resümee, s. 125
         
        ZPRÁVY:
       

Zpráva o činnosti výboru HSP za období od 24. června 2008 do 23. června 2009, s. 127

         
        Nabídky publikací, s.128