Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2008 :
Vyšla na přelomu září a října 2009.
Ročenka má 172 str., pevnou vazbu a 20 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2008

      OBSAH

cena

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Lukáš Vytlačil

 

Jaroslav Bořita z Martinic, s. 7

    Michal Fiala – Jan Loch  

Martinický palatinát, s. 24

    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z pražské heraldiky (Z erbovní galerie na Pražském hradě – O znakové galerii na jižní věži kostela P. Marie před Týnem – Bauer und Adelsbach – Joachim von Popper – Kerndlmayer ryt. z Ehrenfeldu – Rudolf Maria rytíř Klar – Neznámý znak), s. 95
    Roman Klimeš   Prezidentské standarty na území Československa od r. 1918, s. 104
    Jiří Hanáček   Vidimované erbovní listiny v MZA Brno, s. 111
    Jan Županič   Bořkové Dohalští z Dohalic, s. 130
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Božejova, s. 137
    Stanislav Hošťálek   Fridrich II., velký císař středověku, vzdorující papežství, s. 144
         
        MATERIÁLIE A DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Pavel R. Pokorný   Světící biskup v Českých Budějovicíc, s. 157
    Pavel R. Pokorný   Nový litoměřický biskup, s. 157
    Pavel R. Pokorný   Dr. Josef Beran, s. 158
         
         
        Resumé / Resümee, s. 160
         
        ZPRÁVY:
    Vladivoj Tomek  

Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 163

        Zprávy Heraldické společnosti v Praze (Přednášky HSP v roce 2008 – Zápis z valné hromady HSP ze dne 24. června 2008 – Zpráva o činnosti HSP za období od 26. června 2007 do 24. června 2008 – Zápis z valné hromady HSP ze dne 23. června 2009 – Přednášky HSP ve 2. pololetí roku 2009 – Informace pro členy), s. 186
        Nabídky publikací, s.166