Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2006 :
Vyšla v dubnu 2007.
Ročenka má opět takřka 200 str., nově pevnou vazbu a 8 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.


 

HR - 2006   Loch Jan   Heraldické památky kostela sv. Petra na Poříčí v Praze, s. 7-43

cena

  Hošťálek Stanislav   Kresčak, poslední boj krále Jana Lucemburského, s. 44-60
    Malinovský Anton F.   Heraldika držitelů pražského domu Platýz, s. 61-85.
    Pokorný Pavel R.   Růže pánů z Ústí (in memoriam PhDr. Rudolfa Tecla), s. 86
    Tomek Vladivoj   Heraldické památky Žirovnice, s. 87–113
    Hanáček Jiří   Heraldika lékařů v Archivu města Brna, s. 114-130.
    Županič Jan   Rakousko-uherské záslužné řády a udílení šlechtictví v podunajské monarchii, s. 131-148
    Pouzar Vladimír   Rok 1848 – přelom v udělování rakouských záslužných řádů, s. 149-162
    Nebeský Jiří J.K.   Vymyšlená šlechta aneb sedmileté rytířství Jana B. Nebeského z Wojkowicz, s. 163 – 175
    Pokorný Pavel R.   Ignác z Loyoly a dvě pražská dochování jeho znaku - Neobvyklý doklad církevního znaku – Ještě ke znaku biskupa Milde – Znak římskokatolického farního úřadu u sv. Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích, s. 176-180.
    Tomek Vladivoj   Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 180. -  Zusammenfassung (übersetzt von Květoslava Otcovská), s. 180-181.
        Zprávy Heraldické společnosti v Praze, s. 183